Köp Provigil Modafinil online i Schweiz

Köp Provigil Modafinil online Schweiz

Provigil (Modafinil) används för att behandla symtom på överdriven sömnighet orsakad av problem som sömnapné, narkolepsi eller skiftarbete. Det ordineras också för alla former av överdriven sömnighet på dagtid, vars orsak inte kan fastställas. Du kan köpa Modafinil online i Schweiz under olika varumärken: Modvigil, Modalert och Provigil. Modafionil är ett FDA-godkänt läkemedel som används för att behandla olika sömnstörningar.

Provigil (Modafinil) är en oral medicin som används för att förbättra vakenhet hos patienter med överdriven sömnighet. Modafinils effekter liknar effekterna av koffein. Båda läkemedlen främjar vakenhet genom att stimulera hjärnfunktioner. Därför anses båda läkemedlen vara stimulantia. Att köpa Modafinil online i Schweiz är enkelt och bekvämt. Klicka bara på knappen Köp Modafinil online så skickas du till apoteket där du säkert kan göra din beställning.

Vad är Modafinil?

Provigil är ett läkemedel som hjälper dig att hålla dig vaken och alert. Modafinil är ett receptbelagt läkemedel som används för att öka energinivåerna och vakenheten. Modafinil tabletter har stimulerande egenskaper som gör det möjligt för personer med vissa sömnstörningar att hålla sig vaken och vara vaken utan att få många biverkningar.

Detta ämne kan blockera återupptaget av noradrenalin och dopamin på nivån av hjärncentralen som är ansvarig för sömnen. Köp Modafinil utan recept för att behandla sömnapné. Modafinil kan öka vakenheten och förbättra förmågan att hålla sig vaken utan att störa sömnen under normal läggdags. Det är möjligt att köpa Modafinil online på internet efter samråd med din läkare.

Modafinil-pris i Schweiz

Priset på Modafinil i schweiziska apotek är betydligt lägre än andra läkemedel som används för att behandla symtom på dåsighet. Modafinil-pris i onlineapotek från 1,44 € för 1 tablett Modafinil 200 mg och 1,34 € för 1 tablett Modafinil 100 mg. Du kan köpa Modafinil online i doser på 100 mg och 200 mg.

dosPer pillerPer förpackningOrdning
30 piller€1.44€52.74 €43.30Köp antibiotika utan receptknapp
60 piller€1.05€86.60 €62.98Köp antibiotika utan receptknapp
90 piller€0.92€129.89 €82.66Köp antibiotika utan receptknapp
120 piller€0.85€173.19 €102.34Köp antibiotika utan receptknapp
180 piller€0.79€259.78 €141.70Köp antibiotika utan receptknapp
270 piller€0.74€389.67 €200.74Köp antibiotika utan receptknapp
360 piller€0.72€519.56 €259.78Köp antibiotika utan receptknapp
dosPer pillerPer förpackningOrdning
30 piller€1.34€50.21 €40.34Köp antibiotika utan receptknapp
60 piller€0.98€80.69 €58.68Köp antibiotika utan receptknapp
90 piller€0.86€121.03 €77.02Köp antibiotika utan receptknapp
120 piller€0.79€161.38 €95.36Köp antibiotika utan receptknapp
180 piller€0.73€242.07 €132.04Köp antibiotika utan receptknapp
270 piller€0.69€363.10 €187.05Köp antibiotika utan receptknapp
360 piller€0.67€484.12 €242.06Köp antibiotika utan receptknapp

Provigil (modafinil) applikation

Modafinil används för att behandla överdriven sömnighet orsakad av narkolepsi (ett tillstånd som orsakar överdriven sömnighet på dagtid) eller sömnstörningar i skiftarbete. Generic Provigil används också med andningsapparater eller andra behandlingar för att förhindra överdriven sömnighet orsakad av obstruktiv sömnapné eller hypopneasyndrom.

Modafinil tabletter ingår i en klass av läkemedel som kallas vakenhetsstimulerande medel. Det fungerar genom att ändra mängderna av vissa naturliga ämnen i hjärnområdet som styr sömn och vakenhet. Köp Modafinil online för behandling av sömnstörningar sömnapné, narkolepsi.

Modafinil effekter: hur länge fungerar Modafinil?

De exakta långsiktiga effekterna av Modafinil är ännu inte klart. Det är känt att interagera med flera neurotransmittorer. Det ökar histamin i hypotalamus, modulerar dopamintransport, ökar noradrenalin i vissa områden, blockerar effekterna av vissa ämnen och hämmande vägar, och det är från kombinationen av dessa och andra effekter som det får dess effekter.

Modafinil har långvariga effekter eftersom det främst verkar på en neurotransmittor som heter GABA, som reglerar sömnen i hjärnan, fördröjer dess aktivitet och gör det möjligt för hjärnan att arbeta "övertid" utan att påverkas av sömnbrist. Du kan köpa Provigil Modafinil utan recept på schweiziska apotek.

Verkligheten är att Modafinil inte är helt känt, även om det har fördelaktiga egenskaper för dem som lider av narkolepsi eftersom det tillåter dem att reglera sömnscheman och låta dem leva vid normala tider. Det är inte beroendeframkallande eftersom det inte skapar tolerans i kroppen och dess biverkningar är inte allvarliga jämfört med amfetamin.

Hur och var kan jag köpa Modafinil online i Schweiz?

Kan jag köpa Provigil Modafinil online i Schweiz? Det är möjligt att köpa Modafinil utan recept på billiga och bekväma villkor. Vi har genomgått urvalsprocessen, registreringen och anskaffningen av läkemedel till minsta detalj av intresse för kundvänlighet. För att göra det lättare för dig att välja den bästa produkten, förutom din beställnings anonymitet, erbjuder vi också de bästa priserna.

Köp Provigil Modafinil online i Schweiz

I vårt onlineapotek hittar du de bästa priserna för Modafinil 200 mg och 100 mg med leverans till Schweiz och andra europeiska länder. Så snart du klickar på Köp Provigil utan recept, öppnas ett nytt fönster med sidan på apoteket som visar din beställning och erbjuder ytterligare bonusar. Priserna på Modafinil kan visas i din valuta beroende på ursprungsland, välkommen till den bästa adressen att köpa Modafinil online i Schweiz!

Modafinils åtgärdslängd

För dem som lider av sömnlöshet kan det vara till stor hjälp att öka kognitionen och vakenheten. Det ger en känsla av tydlighet och förbättrar vakenheten. Detta gäller särskilt för patienter som lider av narkolepsi.

Användare förklarar också bättre humör, detta är relaterat till dopamin.

Det ger 10-12 timmars vakenhet, så det rekommenderas att ta det på morgonen. Användarna blir mer koncentrerade och därför mer produktiva. Detta är relaterat till samma effekt som koffein har, bara i det här fallet upplever användare inte nervositet. Det är tydligt att effekterna varar ännu längre än koffein.

Studier har visat att modafinil-piller ökar och bibehåller kognitiv funktion när användare ställs inför situationer som sömnbrist. Eftersom de flesta av fördelarna är förknippade med vakenhet, tar många studenter detta ämne under tentamen. Detta har setts i några av de bästa brittiska och amerikanska universiteten.

Intag av Modafinil

Provigil finns i doser på 100 mg och 200 mg. Det rekommenderas att ta en dos av 200 mg Modafinil dagligen. Följ din läkares anvisningar, ta aldrig mindre eller mer än föreskrivet. Ta inte detta läkemedel längre än ordinerat. Modafinil ordineras vanligtvis i 12 veckor eller mindre.

Köp Provigil Modafinil online i Schweiz

Den vanliga dosen för dessa störningar är 200 mg en gång om dagen. För andra problem än sömnstörningar i skiftarbete tas Modafinil vanligtvis som en dos på morgonen eller två doser på morgonen och vid middagstid. Det rekommenderas inte att ta Modafinil efter middagstid: att ta det under andra halvan av dagen kan orsaka sömnlöshet på kvällen.

Hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion ska dosen Modafinil reduceras till hälften av den vanliga dosen. Det finns otillräcklig information om läkemedlets säkerhet hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion.

Elimineringen av modafinil och dess metaboliter kan försämras hos äldre patienter, så det är vettigt att använda lägre doser (100 mg).

Dosering av Modafinil: Hur du tar din medicin på rätt sätt

Även om dosen av Modafinil kan variera beroende på den avsedda användningen, bör läkemedlet tas oralt.

 • Om syftet med Modafinil Provigil är att behandla OSA, skiftarbete sömnstörning (SWDS) eller narkolepsi, kan Modafinil 200 mg startas. Tidpunkten för administrering kan dock variera beroende på vilken av dessa tillstånd som behandlas.
 • För att behandla narkolepsi och OSA, ta en dos modafinil tidigt på morgonen.
 • Å andra sidan, om du behandlas med SSRI, ta en Modafinil-tablett ungefär en timme innan du börjar ditt arbetsskift.

Observera att Generic Provigil har en lång halveringstid. Därför bör du aldrig ta mer än en dos under en 24-timmarsperiod såvida inte din läkare ger dig annat. Att ta mer än den rekommenderade dagliga dosen kan leda till oönskade biverkningar.

Lära sig Modafinil: Huvudfördelar och syften

 • Öka aktiviteten hos intellektuella processer
 • Ökad användbarhet
 • Förbättring av minnet
 • Behåll tankens tydlighet
 • Mobilisera hjärnans funktionella aktivitet
 • Minska behovet av sömn.

Om du känner att du behöver mobilisera hjärnans dolda resurser och öka aktiviteten hos intellektuella processer oftare och fortfarande har lite tid för sömn och vila kan Provigil lösa ditt problem. Du kan köpa Provigil utan recept i ett schweiziskt onlineapotek.

Modafinil: ADHD

de Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) är en av de vanligaste neuropsykiatriska störningarna som drabbar 8 till 12% hos barn i skolåldern. Det kännetecknas av symtom som ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet (Thapar & Cooper, 2016) och leder till många problem i skolan och relationer.Lär dig Modafinil, Modafinil ADHD

Två psykostimulerande medel, metylfenidat och amfetamin, används i stor utsträckning vid farmakologisk behandling av ADHD. Men tala 30% för patienten svarar inte på dessa behandlingar. Modafinil, ett läkemedel som främjar vakenhet genom att öka aktiviteten i frontal cortex, verkar erbjuda ett livskraftigt alternativ:

 • Förbättringar i humör, fysisk trötthet, kognitiva förmågor och minskad sömnighet har observerats hos personer med sömnbrist efter att ha tagit modafinil. effekterna är kvalitativt lika de med koffein, men är mer intensiva och långvariga.
 • Andra patienter med olika psykiatriska patologier drar nytta av det (t.ex. patienter med bipolär sjukdom, narkoleptika). Många RCT (randomiserade kontrollerade studier) har också visat att detta läkemedel kan vara en giltig och kliniskt säker behandling för ADHD-symtom.

När det gäller säkerhet och tolerabilitet tolererades modafinil tabletter i allmänhet väl och biverkningarna var högst milda till måttliga.

Modafinil: depression

Att ta modafinil, som ofta används för att behandla sömnstörningar, i kombination med antidepressiva medel är mer effektivt än att ta antidepressiva medel ensamma för att minska svårighetsgraden av depression. Så säger den senaste studien, ett samarbete mellan universiteten i Cambridge och East London och King's College London.

Cirka en tredjedel av deprimerade patienter söker aktivt ett botemedel mot kvarvarande symtom. Specifikt handlar det om trötthet och sömnproblem, som är riskfaktorer för återfall. Studiens författare tror att det är dessa människor som skulle ha störst nytta av att modafinil kompletterar sina antidepressiva medel.

Professor Barbara Sahakian från University of Cambridge säger: ”Modafinil verkar på ett antal neurotransmittorsystem. Detta kan förklara varför tillägget till traditionella antidepressiva medel, såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare, har en positiv effekt på symtomen hos deprimerade patienter. "

För studien analyserade forskarna olika studier som undersökte användningen av modafinil som tilläggsterapi för depression:

 • Metaanalysen inkluderade 568 patienter med unipolär depression och 342 patienter med bipolär depression.
 • Analysen visade att modafinil förbättrade svårighetsgraden av depression och också ökade frekvensen av remission.

Modafinil visade också positiva effekter på trötthet och sömnighet, med biverkningar jämförbara med placebo.

Studien visade också att modafinils symtomatiska fördelar också kan påverka förbättrad nedsatt arbetsförmåga, ibland orsakad av depression. Detta är viktigt eftersom depression är en ledande orsak till frånvaro (sjukdomsrelaterad frånvaro från jobbet) och närvaro (att vara på jobbet men inte fungera som tidigare).

Modafinil: viktminskning

Påverkar Modafinil din vikt? Använder du Modafinil för att gå ner i vikt? Modafinil är ett stimulerande medel så man skulle tro att det skulle få dig att gå ner i vikt. Det kan ersätta amfetaminföreningar i vissa kliniska fall, och amfetamin leder ofta till viktminskning.Modafinil-tabletter är dock mycket olika, och en av höjdpunkterna i detta läkemedel är att det inte gör människor "kåta".

Modafinil tabletter är dock mycket olika, och en av höjdpunkterna i detta läkemedel är att det inte gör människor "kåta". Baserat på detta verkar Modafinil mindre benägna att orsaka viktminskning.

Men är Modafinil bättre än ingenting när det gäller viktminskning? Eventuellt. Det har faktiskt antidepressiva egenskaper, så det kan hjälpa vissa människor att äta mindre.

Som sagt, en studie av modafinil som används för att behandla depression fann att Provigil (Modafinil) var kopplat till viktminskning. Du kommer också att vara intresserad av Xenical (orlistat) att läsa.

Är Provigil Modafinil lagligt att köpa i Schweiz?

Provigil godkändes av US Food and Drug Administration 1998. (US Food and Drug Administration) 1998. Det har biverkningar och tolereras inte av alla, men anses vara säkert av det medicinska samfundet. Du kan köpa Provigil Modafinl online till ett lågt pris, det kan du alltid med hjälp av buyantibiotics.website.

Modafinil kontraindikationer

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot modafinil eller arModafinil (Nuvigil). Tala om för din läkare om du har bröstsmärta, lever- eller njursjukdom, hjärtsjukdom, en historia av drogberoende, om du tar blodtrycksmedicin eller om du nyligen har haft en hjärtattack. Detta läkemedel påverkar hur du tänker eller reagerar. När det finns något du behöver göra som kräver din uppmärksamhet, var försiktig så att du undviker farliga olyckor. Du bör konsultera en läkare innan du köper Modafinil utan recept i Schweiz.

Modafinil biverkningar

Modafinil generic kan orsaka matsmältningsbesvär (diarré, magont, illamående, kräkningar), ångest, nervositet, aptitlöshet, hjärtklappning, huvudvärk, ryggsmärta eller till och med måttliga andningssvårigheter. Mindre vanligt kan modafinil orsaka:

 • hudutslag
 • Vertigo
 • Depression, ibland med självmordstankar (om detta inträffar bör behandlingen avbrytas)
 • Leverproblem (gulsot) eller ironiskt nog sömnighet.

Modafinil under graviditet

Data om användning av modafinil hos gravida kvinnor är begränsade. Djurförsök har visat bevis för reproduktionstoxicitet. Modafinil rekommenderas inte under graviditet. Modafinil ska inte användas under amning.

Modafinil och alkohol

Undvik att konsumera alkohol när du tar Modafinil.

Modafinil upplevelser


En sidoprofil av en kvinna i en rödfärgad turtleneck och vit påse. Hon tittar upp med slutna ögon.

”Ibland måste jag ta Modafinil för att få energi och för att kunna arbeta långa timmar i rad. Det är inte beroendeframkallande, som vissa källor hävdar, men du kan inte ta det hela tiden. "

- Yvonne

Svälla:

 1. European Pharmacopoeia Commission (red.): European Pharmacopoeia 5th Edition. Vol. 5.0-5.7, 2006.
 2. Y. In, K. Tomoo, T. Ishida, Y. Sakamoto: Crystal and Molecular Structure of an (S) - (+) - Enantiomer of Modafinil, a Novel Wake-Promoting Agent. I: Chem. Pharm. Bull. 52, 2004, s. 1186-1189.
 3. Inträde i Modafinil. I: Römpp Online. Georg Thieme Verlag, nås den 30 september 2014.
 4. A. Osorio-Lozada, T. Prisinzano, F. Olivo: Syntes och bestämning av den absoluta stereokemin hos enantiomererna av afrafinil och modafinil. I: Tetrahedron: Asymmetry, 15, 2004, s. 3811-3815, doi: 10.1016 / j.tetasy.2004.10.019.
 5. Läkares skrivbordshänvisning. 62: e upplagan, Thomson Health Care Inc., Montvale NJ 2008, s. 988.
 6. Datablad Modafinil från Sigma-Aldrich, öppnat den 5 februari 2018 (PDF).
 7. Norton W. Milgram et al. (1999): Adrafinil: A Novel Vigilance Promoting Agent. I: CNS Drug Reviews. 5, s. 193. doi: 10.1111 / j.1527-3458.1999.tb00100.x.
 8. Rote-Hand-Brief on Vigil (Modafinil): Begränsning av indikationen och viktig säkerhetsinformation för användning, BfArM, 7 februari 2011.
 9. Teknisk information Provigil FDA (PDF; 245 kB).
 10. J. Biederman, SR Pliszka: Modafinil förbättrar symtom på uppmärksamhetsunderskott / hyperaktivitetsstörning över subtyper hos barn och ungdomar. I: J Pediatr. 152, nr 3, 2008, s. 394-399. doi: 10.1016 / j.jpeds.2007.07.052. PMID 18280848.
 11. B. Benedek: Modafinil i off-label användning. Deutsche Apothekerzeitung, 23 februari 2017.
Klicka för att betygsätta detta inlägg!
[Total: 7 Genomsnitt: 5]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESwedish