Ansvar för innehåll

Vårt lag har gjort allt för att säkerställa att den tillhandahållna informationen är korrekt, aktuell och fullständig. Det bör dock komma ihåg att det inte finns några garantier i detta avseende. Dessutom kan läkemedelsinformationen i detta dokument vara tidskänslig och bör inte användas som referenskälla efter datumet för detta dokument. Detta material utgör inte en rekommendation för ett läkemedel, inte heller utgör det en diagnos för patienter eller en rekommendation för terapi.

Denna information är avsedd som en uppslagsbok och är avsedd att komplettera, inte ersätta, vårdpersonalens erfarenhet, färdigheter, kunskaper och omdöme när det gäller vård av patienter. Frånvaron av en varning för ett visst läkemedel eller en kombination av läkemedel ska inte på något sätt tolkas som en indikation på säkerhet, effekt eller lämplighet för en viss patient.

buyantibiotics.website är inte ansvarig för någon aspekt av medicinsk vård med det tillhandahållna materialet. Informationen som finns här är inte avsedd att täcka alla möjligheter:

  • Begagnade
  • Tips
  • Försiktighetsåtgärder
  • Varningar
  • Läkemedelsinteraktioner
  • Allergiska reaktioner eller biverkningar.

Fråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är orolig för de ämnen du tar.

sv_SESwedish