Dataskydd

Villkor

Personlig information

I enlighet med sekretessreglerna vill vi ge dig information om behandlingen av personuppgifter som utförs när du surfar på webbplatsen buyantibiotics.website , av vårt företag, som webbplatsägare och kontrollant.

  • Behandlingsinnehavare

Dina personuppgifter kommer att behandlas av buyantibiotics.website.

  • Behandlingsändamål

buyantibiotics.website kommer att använda data som samlas in via webbplatsen uteslutande för följande ändamål:

Registrera dig på webben

Du har möjlighet att registrera dig på webbplatsen genom att skapa ett lösenordsskyddat konto med dina personuppgifter. När du registrerar dig på webbplatsen behandlar buyantibiotics.website uppgifterna med ditt samtycke så att du kan använda olika tjänster, inklusive visning av data om väntande beställningar och bearbetade eller nyligen genomförda beställningar.

Uppsägning av avtalsförhållandet

Dina personuppgifter kommer att överlämnas till tredje part, även lagligt, för att kunna behandla kontakten eller fakturan. Till exempel får tjänsteleverantörer (t.ex. kurirföretag, logistikföretag, banker) de uppgifter som krävs för att utföra beställningen och tjänsten som en del av beställningsprocessen. Tjänsteleverantörerna på uppdrag av oss får endast använda de data som överförs på detta sätt för att fullgöra sina uppgifter.

Mål relaterade till kundvård

Om du vill begära information via " Kontakt " -området på webbplatsen, skriftligt eller per telefon på det angivna telefonnumret, kommer personuppgifter att begäras, varav några (efternamn, förnamn och e -postadress) krävs .

Användning av data

buyantibiotics.website strävar efter att skydda dina personuppgifter och hanterar databehandlingen enligt principerna om riktighet, laglighet och transparens. Vi informerar dig därför om att dina personuppgifter kommer att behandlas med hjälp av verktyg och procedurer för att garantera säkerhet och konfidentialitet som använder online -verktyg samt utskrifter och filer. Vid kommunikation med onlineverktyg överför buyantibiotics.website personuppgifter säkert med kryptering (t.ex. TLS -kryptering, Transport Layer Security eller SSL, Secure Socket Layer).

Bevarande

buyantibiotics.website sparar dina personuppgifter under olika tidsperioder beroende på anledningen till varför de samlades in: a. I allmänhet kommer buyantibiotics.website bara att behålla dina personuppgifter så länge som det är absolut nödvändigt för administrationen av den efterfrågade tjänsten eller enligt våra juridiska och avtalsenliga skyldigheter över hela världen; b. Om du har ett konto kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge kontot förblir aktivt och i alla fall inte längre än två år från det datum då samtycke gavs eller förnyades.

Vidarebefordra information till andra parter

För de syften som anges i detta uttalande kan personuppgifter delas med andra företag som förvaltas av ägaren eller med tredje parter som arbetar med den registeransvarige för att tillhandahålla tjänster, vederbörligen kallade underleverantörer. Återförsäljare eller underleverantör, för alla angivna ändamål. Som en del av rapporteringskriterierna kan uppgifterna också överföras utomlands, inom eller utanför Europeiska unionen, i enlighet med de rättigheter och garantier som fastställs i tillämplig lagstiftning och efter att lämpligheten har granskats. Den skyddsnivå som garanteras av tredjeländer.

Individuella rättigheter

Vi informerar dig om att du har rätt att begära tillgång till personuppgifter och att korrigera dem om de är felaktiga, att radera dem eller begränsa behandlingen om detta är nödvändigt, eller för att förhindra att denna behandling från legitima intressen som vårt företag driver, att motsätta sig och få överföring av uppgifterna. bara om de är föremål för automatiserad behandling på grundval av samtycke eller kontrakt.

Policy uttalande

Den typ av information som behandlas och personuppgifter som behandlas av buyantibiotics.website samlas in direkt från användare av webbplatsen när de registrerar sig för de tjänster som erbjuds (t.ex. onlinebutiken). Genom att bara surfa på webbplatsen utan att prenumerera på en onlinetjänst kan information registreras i en helt anonym form. Webbplatsen använder cookies för att samla in information om hur konsumenter använder webbplatserna. Informationen samlas in av cookies för att göra navigering på webbplatsen mer effektiv.

sv_SESwedish