Privacybeleid

Voorwaarden

Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de regels van vertrouwelijkheid, willen we u informatie geven over de verwerking van persoonlijke gegevens tijdens het browsen door de buyantibiotics.website website, uitgevoerd door ons bedrijf, als eigenaar van de website en verwerkingsverantwoordelijke.

  • Houder van de behandeling

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door buyantibiotics.website.

  • Verwerkingsdoeleinden

buyantibiotics.website zal de via de website verzamelde gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Registreer op het web

U heeft de mogelijkheid om u op de website te registreren door een wachtwoordbeveiligd account aan te maken met uw persoonlijke gegevens. Wanneer u zich registreert op de website, verwerkt buyantibiotics.website de gegevens met uw toestemming zodat u gebruik kunt maken van verschillende diensten, waaronder het weergeven van gegevens over lopende bestellingen en bestellingen die zijn verwerkt of recent zijn afgerond.

Beëindiging van de contractuele relatie

Uw persoonsgegevens worden, ook wettelijk, aan derden doorgegeven om het contact of de factuur te kunnen verwerken. Serviceproviders (bijv. koeriersbedrijven, logistieke bedrijven, banken) ontvangen bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn om de bestelling en service uit te voeren als onderdeel van het bestelproces. De door ons ingeschakelde dienstverleners mogen de op deze manier verzonden gegevens alleen gebruiken om hun taken uit te voeren.

Doelstellingen met betrekking tot klantenservice

Als je de ruimte hebt «Contact» Wilt u informatie opvragen van de website, schriftelijk of telefonisch op het opgegeven telefoonnummer, dan worden persoonlijke gegevens gevraagd, waarvan sommige (naam, voornaam en e-mailadres) vereist zijn.

Gebruik van gegevens

buyantibiotics.website streeft ernaar uw persoonsgegevens te beschermen en beheert de gegevensverwerking volgens de principes van correctheid, rechtmatigheid en transparantie. We informeren u daarom dat uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt met behulp van tools en procedures om de veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen die gebruik maken van online tools, evenals afdrukken en bestanden. Bij communicatie via online tools draagt buyantibiotics.website persoonlijke gegevens veilig over met behulp van codering (bijv. TLS-codering, Transport Layer Security of SSL, Secure Socket Layer).

Behoud

buyantibiotics.website bewaart uw persoonlijke gegevens voor verschillende periodes, afhankelijk van de reden waarvoor ze zijn verzameld: a. In het algemeen zal buyantibiotics.website uw persoonlijke gegevens alleen bewaren zolang als strikt noodzakelijk is voor het beheer van de gevraagde dienst of zoals vereist door onze wettelijke en contractuele verplichtingen wereldwijd; B. Als je een account hebt, bewaren we je persoonlijke gegevens zolang het account actief blijft en in ieder geval niet langer dan twee jaar vanaf de datum waarop toestemming is gegeven of verlengd.

Informatie doorgeven aan andere partijen

Voor de in deze verklaring uiteengezette doeleinden kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met andere bedrijven die worden beheerd door de eigenaar of met derden die samenwerken met de gegevensbeheerder om diensten te verlenen, ook wel onderaannemers genoemd. Dealer of onderaannemer, voor elk vermeld doel. Als onderdeel van de rapportagecriteria kunnen de gegevens ook worden overgedragen naar het buitenland, binnen of buiten de Europese Unie, in overeenstemming met de rechten en garanties die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving en na beoordeling van de geschiktheid. Het beschermingsniveau dat door derde landen wordt gegarandeerd.

Individuele rechten

Wij informeren u dat u het recht heeft om toegang te vragen tot persoonsgegevens en om deze te corrigeren als ze onjuist zijn, om ze te verwijderen of om de verwerking te beperken indien dit nodig is, of om deze verwerking te voorkomen vanuit legitieme belangen die door ons bedrijf worden nagestreefd, om zich te verzetten tegen en de overdracht van de gegevens te verkrijgen. alleen als ze het onderwerp zijn van geautomatiseerde verwerking op basis van toestemming of een contract.

Beleidsverklaring

Het type informatie dat wordt verwerkt en de persoonlijke gegevens die door buyantibiotics.website worden verwerkt, worden rechtstreeks verzameld van gebruikers van de website wanneer ze zich registreren voor de aangeboden diensten (bijvoorbeeld de online winkel). Door simpelweg door de website te bladeren zonder u te abonneren op een online dienst, kan informatie in een volledig anonieme vorm worden vastgelegd. De website gebruikt Cookies, om informatie te verzamelen over hoe consumenten de websites gebruiken. De informatie wordt verzameld door cookies om de navigatie op de website efficiënter te maken.

nl_NLDutch